Výhody pohonu LPG

 1. Jazda na LPG je ekonomicky výhodná

  Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa naši zákazníci rozhodujú pre prestavbu svojho auta na spaľovanie LPG je ekonomická výhodnosť. Jazda na plyn je úspornejšia a ročne môžete ušetriť až 40% nákladov na palivo.

  Je síce pravda, že prestavbou vozidla na spaľovanie plynu sa mierne zvýši spotreba o približne 10 až 20% (závisí to od typu motora), avšak cena jedného litru LPG je výrazne nižšia, ako cena iných palív.
 2. Jazdenie na LPG predlžuje životnosť motora

  Prestavba vozidla na plyn môže predĺžiť životnosť motora. Olej v motore zostáva dlhšie čistejší, pretože LPG nerozpúšťa olej tak, ako benzín. Navyše jazda na plyn redukuje tvorbu karbónových usadenín. Chod motora je vďaka tomu tichší, šetrnejší a efektívnejší.
 1. Prestavba na LPG zvýši dojazd auta

  Vďaka prestavbe auta na plyn môžete zvýšiť dojazdovú vzdialenosť v niektorých prípadoch takmer až dvojnásobne. K dispozícií budete mať totižto nielen novú nádrž na LPG aj pôvodnú palivovú nádrž.
 2. Jazda na LPG je ekologickejšia

  Vozidlo jazdiace na plyn je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, než vozidlo jazdiace čisto na benzín. Plyn sa v motore ľahšie zmiešava so vzduchom, čo spôsobí, že spaľovanie je rovnomernejšie. Výrazne sa tak znižuje tvorba znečisťujúcich látok a emisií.
 1. Prestavba na LPG Vás nepripraví o jazdu na benzín

  Auto s pohonom na LPG sa štartuje pomocou benzínu. Následne sa po zahriatí motora typ paliva automaticky prepne na spaľovanie LPG.

  Prepínanie medzi palivami je však možné vykonať aj manuálne, pomocou namontovaného prepínača na vhodne vybranom mieste na prístrojovej doske. Prechod z jedného paliva na druhé si na prejave či chode motora ani nevšimnete. Typ paliva je dokonca možné prepnúť aj počas jazdy podľa toho, čo je pre Vás v danej situácií vhodnejšie.
 2. LPG pohon zvýši hodnotu vozidla

  Automobily, ktoré sú prestavané na kvalitný a certifikovaný LPG pohon, aký samozrejme ponúkame, majú vyššiu predajnú cenu, ako rovnaké vozidlo iba s pôvodným typom spaľovania. Ak auto plánujete v budúcnosti predať, Vaša investícia do prestavby na LPG sa tak môže ešte o nejakú časť znížiť.

Prestavba na LPG však prináša aj zopár nevýhod

 1. Poklesne výkon motora

  Mnohí sa nás pýtajú, či je pravda, že prestavbou spaľovania na LPG sa zníži výkon motora. Táto obava je síce na mieste, no pokles výkonu nie je výrazný a mnohí vodiči ho pravdepodobne nepostrehnú. Obvykle sa pokles pohybuje na úrovni 2 až 5%.
 2. Nedá sa natankovať plná nádrž

  Tankovanie LPG nie je komplikovaná operácia, no je treba sa držať zopár zásad. Tou najpodstatnejšou je, že nie je možné natankovať plyn až do 100% kapacity nádrže.

  Z bezpečnostných dôvodov (kvôli rozťažnosti plynu pri vyšších teplotách, napríklad v lete) Vám zhruba pri 80% maximálnej kapacity nádrže viacúčelový ventil automaticky zastaví tankovanie.
 3. Montáž LPG zníži objem batožinového priestoru

  Veľkosť nádrže LPG sa pohybuje medzi 40 až 70 litrami a montujeme ju obvykle namiesto rezervného kolesa o ktoré teda pri prestavbe na LPG prídete. Chýbajúca rezerva sa však dá ľahko nahradiť lepiacou sadou a kompresorom.
 4. Zákaz parkovania v podzemných garážach

  Tento zákaz vychádza skôr z minulosti, keď boli prestavby áut na spaľovanie LPG ešte v začiatkoch. Keďže je plyn ťažší ako vzduch, parkovanie je vo väčšine podzemných garáží zakázané.

  V prípade náhodného úniku z nádrže by plyn v priestoroch podzemného parkoviska nestúpal smerom nahor a mohol by vytlačiť dýchateľný vzduch. V súčasnosti sú však komponenty systému spaľovania LPG vysoko spoľahlivé a kvalitné, ktoré musia byť taktiež homologizované, takže únik plynu nehrozí.

  Množstvo nákupných centier má navyše v exteriéri vyhradené parkovacie miesta pre autá so systémom spaľovania LPG.
 5. Zvýši sa hmotnosť vozidla

  Vozidlo prestavané na spaľovanie LPG si so sebou musí voziť aj nádrž na plyn spolu s hmotnosťou samotného paliva vo vnútri.

  Vyššia hmotnosť sa podieľa na miernom zvýšení spotreby vozidla. Keďže však máte k dispozícií obe nádrže súčasne, dojazd auta sa zvýši.
 6. Menej čerpacích staníc s LPG

  Miest na dotankovanie LPG je menej, ako bežných čerpacích staníc s benzínom a dieslom. V porovnaní s ostatnými alternatívnymi palivami je však dostupnosť sietí LPG staníc na Slovensku výrazne lepšia a v súčasnosti je ich u nás dostupných už zhruba 300.

  S Vašim autom môžete taktiež stále plnohodnotne jazdiť aj na pôvodné palivo.